محصولات ویژه

بهترین محصولات بازار

محصولات رایگان

دانلود رایگان برای شما

محصولات ایرانی

با سلیقه ایرانی سایت بسازید

محصولات دسته مدیریت

 • مقاله در مورد انگیزش در محیط كار 79 ص

        توضیحات
 • پاورپوینت تغییر سازمانی

        توضیحات
 • دانلود پاورپوینت مبانی مدیریت دولتی -جلد اول- طاهره فیضی

        توضیحات
 • دانلود پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت

        توضیحات
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان

        توضیحات
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان

        توضیحات
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان

        توضیحات
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان

        توضیحات
 • پاورپوینت مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته

        توضیحات
 • دانلود ترجمه مقاله سال 2000به عنوان (Manufacturing Strategy: Experiences from Select Indian Organizations)

        توضیحات
 • دانلود ترجمه مقاله سال 2000 به عنوان (Manufacturing Strategy: Experiences from Select Indian Organizations)

        توضیحات
 • دانلود ترجمه مقاله 2013 الزویر با عنوان (Viable System Model for Manufacturing Execution Systems)

        توضیحات
 • دانلود ترجمه مقاله 2015 از پایگاه الزویر با عنوان (Sustainability in Manufacturing Strategy Deployment)

        توضیحات
 • دانلود ترجمه مقاله 2015 الزویر با عنوان Design and simulation of a logistics distribution network applying the Viable System Model (VSM)

        توضیحات
 • دانلود ترجمه مقاله 2017 از پایگاه الزویر با عنوان (Cure or curse: Does downsizing increase the likelihood of bankruptcy)

        توضیحات
 • دانلود ترجمه مقاله 2014 الزویر با عنوان (Intelligent Multi Criteria Decision Making Methods for Material Selection in Sugar Industry)

        توضیحات
 • دانلود ترجمه مقاله 2017 الزویر با عنوان (social identity dimension and consumer behavior in social media)

        توضیحات
 • دانلود ترجمه مقاله 2017 الزویر ( Revisiting customers perception of service quality in fast food restaurants)

        توضیحات
 • دانلود ترجمه مقاله 2013 الزویر با عنوان (Viable System Model for Manufacturing Execution Systems)

        توضیحات
 • دانلود ترجمه مقاله 2015 الزویر با عنوان Design and simulation of a logistics distribution network applying the Viable System Model (VSM)

        توضیحات